Aktuell driftinfo

Lycksele och Storuman först ut med ny lösning för driftövervakning av fibernätet

Västerbotten och norra Sverige befinner sig i en expansiv fas vilket innebär att fler aktörer är beroende av en stabil och säker uppkoppling som alltid fungerar. Nu presenteras resultatet av en unikt utformad upphandling i samarbete mellan AC-Net och Västerbottens stadsnät vilket skapar bättre förutsättningar för ökad samordnad driftövervakning och en tryggare driftmiljö.

En central punkt för övervakning

Västerbottens fibernät omfattar stora mängder fiberkabel och utrustning som behöver fungera 24/7. Upphandlingen som gjorts omfattar framför allt ett avtal för driftövervakning genom ett så kallat Network Operations Center, NOC. Med en NOC skapas en gemensam punkt för både övervakning av nätet och ärendehantering där uppkomna incidenter kan hanteras. Företaget som tilldelats uppdraget, Aviseq, har lång erfarenhet av att hantera drift och övervakning och möter AC-Nets högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet.

Flexibel lösning som ger avlastning när och där det behövs

Flexibilitet är ett nyckelord då varje stadsnät själva kan välja om och när de vill koppla in den gemensamma driftövervakningen. Vissa kommuner har bemanning dagtid och kan koppla in den gemensamma övervakningen på kvällar och helger. Andra kan ha behov av att alltid nyttja den gemensamma tjänsten. Stadsnäten kan även välja om de ska hantera uppkomna incidenter själva eller nyttja en upphandlad leverantör för det. 

Unik modell för gemensam upphandling

Tidigare lösningar för en centraliserad driftövervakning har ofta inneburit att stadsnäten behöver göra stora förändringar och välja “allt eller inget” av den gemensamma lösningen. “Med denna upphandling har vi utformat en, i mina ögon, helt unik lösning där stadsnäten behåller kontrollen över vilka delar och vilka tider man vill nyttja den upphandlade lösningen.”, säger Ulf Renström som projektlett upphandlingen på AC-Net. 

Först ut är Lycksele och Storuman

Aron Pennling, stadsnätsansvarig på SumNet i Storuman, är nöjd med den nya lösningen. 

– “Vi håller precis på att genomföra de första stegen i implementeringen av den gemensamma plattformen nu. Det känns jättebra att kunna erbjuda vår personal och våra medborgare en lösning där vi kan nyttja våra resurser på ett optimalt sätt”

David Lindström på AC-Net ser positivt på upphandlingen och de möjligheter denna modell skapar. 

– “Det känns väldigt bra inför framtiden att med en gemensam lösning kunna säkerställa samma förutsättningar för driftsäkerhet från fjäll till kust. “

– “Det är ett utmanande och spännande uppdrag med många möjligheter. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med AC-Net och stadsnäten i regionen” säger Ninni Stylin, Service Quality Manager på Aviseq och kundansvarig för AC-net.   

Om AC-Net

AC-Net driver och tillhandahåller Västerbottens regionala bredbandsnät. Genom nätet möjliggörs livsviktig kommunikation, samhällsutveckling och infrastruktur som kopplar samman landsbygd och stad.

Om Aviseq

AVISEQ Critical Communication AB är ett helägt dotterbolag till LFV. De verkar på öppna marknaden och levererar kompletta tekniska lösningar, installationer, drift, övervakning, underhåll och support till kunder inom kritisk kommunikation. Aviseq har idag ca 210 medarbetare och växer.

Inlägg