Bredbandsnätet som möjliggör morgondagens digitala tjänster

Vi driver och tillhandahåller Västerbottens regionala bredbandsnät. Genom nätet möjliggörs livsviktig kommunikation, samhällsutveckling och infrastruktur som kopplar samman landsbygd och stad.

En enkel kontakt till hela Västerbottens fibernät

Morgondagens digitala samhälle kräver en kraftfull och driftsäker infrastruktur. Vi samarbetar med Västerbottens alla kommuner och stadsnät för att skapa digital växtkraft genom våra gemensamma resurser. I oss får tjänsteleverantörer och innovatörer en samlad kontakt för etablering i regionen.

Kunder och samarbetspartners

 • Telekomoperatörer
 • Skog & jordbruk
 • Industri & näringsliv
 • Region Västerbotten
 • Västerbottens kommuner med resp stadsnät

Vårt nät i siffror

15
kommuner
1
sjukhus
10
gigabit
80 ms
från fjäll till kust
99 %
tillgänglighet

Tjänster som bygger samhällsnytta

AC-Net är med och bygger morgondagens digitala samhälle i Västerbotten. Genom att bidra till utvecklingen och etableringen av nya tjänster stärker vi Västerbotten från fjäll till kust.

Etablering av nya tjänster

Genom att kombinera lång branscherfarenhet, lokal kännedom och bred teknisk kunskap ger vi er en enklare väg till etablering i Västerbotten. I en samlad kontakt får ni tillgång till Västerbottens kraftfulla regionnät och kommunernas stadsnät med nära 90 000 tjänsteportar.

Regionala utvecklingsprojekt

Det största värdet i ett bredbandsnät är att det används. Vi är en aktiv part i flera utvecklingsprojekt där ny teknik, utökad räckvidd och etablering av nya tjänster testas. I AC-Net finner ni en kompetent partner till regionala utvecklingsprojekt som bidrar till ett levande och sammankopplat län.

 • Bredband
 • Hälso- och sjukvård
 • Digitala tjänster
 • Samordning

Systematiskt säkerhetsarbete

För vår egen verksamhet och som stöd till regionen och dess kommuner bedriver vi ett systematiskt säkerhetsarbete med analys, kontinuitetsplanering, störningshantering och krisledning. Arbetet omfattar bland annat fysisk säkerhet, skydd av informationstillgångar och de medier som används för kommunikation.

 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Administrativ säkerhet
 • Fysisk säkerhet

Ulf

Säkerhet
076 - 808 06 67

Joanna

Utvecklingsprojekt
070 - 664 57 08

Benny

Tjänsteetablering
070 - 664 57 04

Fredrik

Infrastruktur
076 - 137 88 55

David

Strategi
070 - 646 34 40

Inlägg

Tillämpningar

●  Självkörande bilar

●  Vård på distans

●  5G-nät

●  Uppkopplad industri

●  Internet

●  Arbete på distans

Projekt

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster - vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt. För att säkerställa god leverans och att snabbt kunna åtgärda problem är en så kallad NOC, Network Operation Center, en viktig resurs. I detta projekt har stadsnäten i Västerbotten och regionnätet, AC-Net, enats om att söka och skapa förutsättningar till en gemensam NOC.
Läs mer >

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och flera noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt är att hitta en hållbar serviceleverans som ger en hög kvalité för de stadsnät som väljer att delta i en gemensam leverantörspool. För att säkerställa god service över länet är målet att få med fler lokala företag i Västerbotten och/eller stadsnät som innehar den tekniska kompetens som krävs för att tillhandahålla service i det regionala fibernätet.
Läs mer >

Utvecklingsprojekt

LoRa – Framtidens teknik för mätning och fjärrstyrning

Under 2022 driver AC-Net en pilotstudie av ett nätverk för processövervakning och styrning med IoT-enheter anslutna genom ett LoRa-nätverk. LoRaWan som tekniken kallas står för Long Range Wide Area Network och möjliggör uppkoppling av enheter på avstånd upp till 15 km från en basstation.

Utvecklingsprojekt

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster - vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt. För att säkerställa god leverans och att snabbt kunna åtgärda problem är en så kallad NOC, Network Operation Center, en viktig resurs. I detta projekt har stadsnäten i Västerbotten och regionnätet, AC-Net, enats om att söka och skapa förutsättningar till en gemensam NOC.

Utvecklingsprojekt

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och flera noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt är att hitta en hållbar serviceleverans som ger en hög kvalité för de stadsnät som väljer att delta i en gemensam leverantörspool. För att säkerställa god service över länet är målet att få med fler lokala företag i Västerbotten och/eller stadsnät som innehar den tekniska kompetens som krävs för att tillhandahålla service i det regionala fibernätet.