Aktuell driftinfo

Bredbandsnätet som möjliggör morgondagens digitala tjänster

Vi driver och tillhandahåller Västerbottens regionala bredbandsnät. Genom nätet möjliggörs livsviktig kommunikation, samhällsutveckling och infrastruktur som kopplar samman landsbygd och stad.

En enkel kontakt till hela Västerbottens fibernät

Morgondagens digitala samhälle kräver en kraftfull och driftsäker infrastruktur. Vi samarbetar med Västerbottens alla kommuner och stadsnät för att skapa digital växtkraft genom våra gemensamma resurser. I oss får tjänsteleverantörer och innovatörer en samlad kontakt för etablering i regionen.

Kunder och samarbetspartners

 • Telekomoperatörer
 • Skog & jordbruk
 • Industri & näringsliv
 • Region Västerbotten
 • Västerbottens kommuner med resp stadsnät

Vårt nät i siffror

kommuner
15
sjukhus
1
gigabit
10
från fjäll till kust
80 ms
tillgänglighet
99 %

Tjänster som bygger samhällsnytta

AC-Net är med och bygger morgondagens digitala samhälle i Västerbotten. Genom att bidra till utvecklingen och etableringen av nya tjänster stärker vi Västerbotten från fjäll till kust.

Etablering av nya tjänster

Genom att kombinera lång branscherfarenhet, lokal kännedom och bred teknisk kunskap ger vi er en enklare väg till etablering i Västerbotten. I en samlad kontakt får ni tillgång till Västerbottens kraftfulla regionnät och kommunernas stadsnät med nära 90 000 tjänsteportar.

Regionala utvecklingsprojekt

Det största värdet i ett bredbandsnät är att det används. Vi är en aktiv part i flera utvecklingsprojekt där ny teknik, utökad räckvidd och etablering av nya tjänster testas. I AC-Net finner ni en kompetent partner till regionala utvecklingsprojekt som bidrar till ett levande och sammankopplat län.

 • Bredband
 • Hälso- och sjukvård
 • Digitala tjänster
 • Samordning

Systematiskt säkerhetsarbete

För vår egen verksamhet och som stöd till regionen och dess kommuner bedriver vi ett systematiskt säkerhetsarbete med analys, kontinuitetsplanering, störningshantering och krisledning. Arbetet omfattar bland annat fysisk säkerhet, skydd av informationstillgångar och de medier som används för kommunikation.

 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Administrativ säkerhet
 • Fysisk säkerhet

Ulf

Säkerhet
076 - 808 06 67

Joanna

Utvecklingsprojekt
070 - 664 57 08

Benny

Tjänsteetablering
070 - 664 57 04

Fredrik

Infrastruktur
076 - 137 88 55

David

Strategi
070 - 646 34 40

Inlägg

Tillämpningar

Projekt

Planerat arbete

2024-07-15 07:00

Planerat arbete Bjurholms Kommun 2024-07-15

Fiber arbete Bjurholms Kommun

Pågår till

2024-07-15 09:00

Påverkan

Internet tjänst kan bli påverkad under service fönstret. Åtgärdstid beräknas till 2 timmar.