Om oss

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten, Företagarna Västerbotten, Skellefteå kraft och Umeå Energi. Sedan 2014 är AC-Net uppdelat i två bolag; Externservice AB och Internservice AB.
Genom att dela upp bolagen och dess verksamhet så kan vi verkligen fokusera på att göra det vi gör allra bäst, närmare bestämt- att tillhandahålla ett nät i världsklass till kommun, landsting och företag i Västerbotten!

AC-Net Internservice AB

Tillhandahåller det regionala nätet och äger och utvecklar infrastrukturen samt levererar alla de tjänster som efterfrågas av Västerbottens kommuner och Region.

AC-Net Externservice AB

Återförsäljare av kapacitetstjänster i det regionala nätet (överskott) och de kommunalägda Stadsnäten i Västerbotten till den privata marknaden.

_________________________________________________

www.regionvasterbotten.se

www.umeaenergi.se

www.skekraft.se

www.foretagarna.se