Aktuell driftinfo

Tjugofem år i framkanten av regional bredbandsutveckling

Västerbotten var tidigt ute med en regional strategi för bredbandsutbyggnad där en sammanlänkande organisation underlättar administration och tjänsteerbjudandet för de ingående kommunerna och stadsnäten.

Sedan 1997 är det AC-Net som driver det regionala bredbandsnätet i Västerbotten. Verksamheten står på två ben – ett som har som uppgift att förse Region Västerbotten och Västerbottens kommuner med bredbandstjänster och det andra som skapar förutsättningar för telekombolag och andra externa företag att etablera nya tjänster genom bredbandsnätet.

Er kontakt till hela
Västerbottens fibernät

Benny
Sjöström

Kundansvarig
Operatörer & Nod

Joanna Granström

Kundansvarig
Regionen & Stadsnät

Ulf
Renström

Säkerhetschef
& projekt

David
Lindström

Verkställande
Direktör

Fredrik
Kaski

Nätverk &
Infrastrukturansvarig

Kontakt

Felanmälan

Samarbeten

 • Region Västerbotten
 • Skellefteå Kraft Fibernät
 • Umeå Energi UmeNet
 • Umeå kommun
 • Vindelns kommun
 • Skellefteå kommun
 • Robertsfors kommun
 • Lycksele kommun
 • Nordmalings kommun
 • Åsele kommun
 • Dorotea kommun
 • Sorsele kommun
 • Vilhelmina kommun
 • Norsjö kommun
 • Malå kommun
 • Vännäs kommun
 • Bjurholms kommun
 • Dorotea kommun