Aktuell driftinfo

Utvecklingsprojekt

LoRa – Framtidens teknik för mätning och fjärrstyrning

Under 2022 driver AC-Net en pilotstudie av ett nätverk för processövervakning och styrning med IoT-enheter anslutna genom ett LoRa-nätverk. LoRaWan som tekniken kallas står för Long Range Wide Area Network och möjliggör uppkoppling av enheter på avstånd upp till 15 km från en basstation. Detta görs med en strömförbrukning som är tillräckligt låg för att möjliggöra mer än 10 års batterilivslängd. Dessa egenskaper ger en intressant möjlighet för samhällsnyttiga applikationer i Västerbottens kommuner.
Kommunerna och stadsnäten i Västerbotten har enats om att tillsammans utforska denna teknologi och testa om det kan effektivisera och underlätta delar av kommunernas verksamhet. Exempelvis för proaktivt underhåll av VA eller lokalvård. I projektet avser AC-Net att tillhandahålla projektledning med visuell dashboard samt kommunikation mellan kommunhuvudorterna inom länet.

Projekt

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster - vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt. För…
Läs mer >

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och flera noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt…
Läs mer >