Aktuell driftinfo

Utvecklingsprojekt

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och ett flertal noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt är att hitta en hållbar serviceleverans som ger en hög kvalité för de stadsnät som väljer att delta i en gemensam leverantörspool. För att säkerställa god service över länet är målet att få med fler lokala företag i Västerbotten och/eller stadsnät som innehar den tekniska kompetens som krävs för att tillhandahålla service i det regionala fibernätet.

Genom en leverantörspool skapas en samordnad leverans med flexibilitet där serviceuppdrag primärt tilldelas efter geografiskt område men även efter speciellt efterfrågad teknisk expertis. För de regional stadsnät som vill ansluta sig kommer felanmälan, initial felsökning och ärendesystem att tillhandahållas.
Projektet löper från februari till december 2022.

Projekt

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster - vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt. För…
Läs mer >