Aktuell driftinfo

Utvecklingsprojekt

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster – vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt.
För att säkerställa god leverans och att snabbt kunna åtgärda problem är en så kallad NOC, Network Operation Center, en viktig resurs. I detta projekt har stadsnäten i Västerbotten och regionnätet, AC-Net, enats om att söka och skapa förutsättningar till en gemensam NOC.

En NOC har som funktion att övervaka nätverk och hantera störningar som kan uppstå. I funktionen ingår bland annat system för övervakning och ärendehantering som handhas av specialister inom nätverksteknik. Att skapa en NOC som är anpassad till regionens och AC-Nets verksamhet krav och behov ger ökade möjligheter till fortsatt hög leveranskvalité. De stadsnät som över tid väljer att delta får tillgång till professionell expertis och en lättnad i hur incidenter och ärenden hanteras. Projektet påbörjades februari i 2022 och fortgår året ut.

Projekt

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och flera noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt…
Läs mer >