Jämställt Bredband

Genom samverkansprojekt ”Bredband till Fler 2016-2019” som genomförts i Västerbottens kommuner har vi gjort en jämställdhets analys av bredbandsutbyggnaden. Vår förhoppning med denna rapport är att visa på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i framtida bredbandssatsningar i Västerbottens kommuner och genom att bidra med kunskap om hur detta kan göras och visa på varför det är viktigt.

Presentationen av denna rapport i filmversion. Klicka på play och luta dig tillbaka!

Rapporten i dokumentform hittar du här:

Rapport Jämställt Bredband

Bredband Till Fler

Visste ni att Västerbotten har som mål att 95 % av länets invånare och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020?
Och visste ni att denna målsättning är högre än den nationella?

Jo, det är faktiskt sant!

Man skulle kunna säga att vi är smått galna som siktar så högt och ställa sig frågan om det över huvud taget är möjligt?
Men vi tror på Västerbotten! Under rätt förutsättningar är allt möjligt, så tänker vi. Och en självklar förutsättning är såklart finansiering.

Vi har nu gått in i en ny programperiod som sträcker sig fram till och med år 2020 vilket innebär nya möjligheter till medfinansiering av bredbandsutbyggnad via de Europeiska strukturfonderna.
Inom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) finns det under programperioden totalt 55 miljoner kronor att söka för ortssammanbindande nät i Norr- och Västerbotten.

Jättemycket pengar tänker ni!
På tok för lite säger vi!

För att bygga ut bredband till varenda Västerbottning skulle det kosta närmare 250 miljoner kronor.
Då förstår ni alltså att det krävs att bygga smart och framförallt- att prioritera!
Lättare sagt än gjort minsann, därför har vi inför detta projekt utgått från varje kommuns lokala bredbandsstrategi där särskilt angelägna områden har identifierats.
Att bygga smart är detsamma som att bygga logiskt. Det vill säga att de byanät som byggs måste ha ett ortssammanbindande nät att koppla upp sig mot. På samma sätt är det ju inte är någon större poäng med att bygga ett ortssammanbindande nät i områden där det inte finns några hushåll eller företag att koppla upp längs vägen.
Inte sant?
Därför är det ju oerhört viktigt att dessa två former av utbyggnad sker synkront och efter en väl utarbetad plan, och det är där samverkansprojekt Bredband till fler kommer in i bilden. Detta projekt breder ut sig likt ett paraply under vilket utbyggnad av såväl OSN som ON samordnas i samarbete mellan AC-Net och kommunerna.
AC-Net är projektägare och koordinator för utbyggnad av OSN medan kommunerna själva ansöker om medfinansiering och driver sina respektive byanätsprojekt.
Projekt Bredband till fler har beviljats medel från ERUF och Region Västerbotten med totalt 22 respektive 5 miljoner kronor.

Vill du veta mer om projektet för utbyggnad av Ortssammanbindande nät kontakta oss på AC-Net eller Region Västerbotten.

Nyfiken på var, hur och när utbyggnad av områdesnät kommer att ske i din kommun, kontakta stadsnätsansvarige. Kontaktuppgifter finns på respektive stadsnäts hemsida.

Bredband till fler etapp 2 är en direkt fortsättning på första etappen av samverkansprojekt ”Bredband till fler”.
Enda skillnaden är att det endast omfattar kommunerna Dorotea, Nordmaling, Skellefteå, Sorsele och Storuman. Detta på grund av att dessa kommuner inte haft möjlighet att få sina sträckor beviljade i den första ansökan.

AC-Net Externservice AB är projektägare och kommunerna är samverkanspart.

Projektet startade 2016-03-01 och förväntas pågå fram till och med 2019-04-30 och har förlängts successivt till 2021.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten, AC-Net och respektive kommun.

BREDBAND OCH JÄMSTÄLLDHET

I samband med samverkandsprojekt ”Bredband till Fler 2016-2019” har vi Jämställdhetsanalys av bredbandsutbyggnad som genomförts i Västerbottens kommuner genom  Vår förhoppning med denna film och rapport är att visa på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i framtida bredbandssatsningar i Västerbottens kommuner genom att bidra med kunskap om hur detta kan göras och visa på varför det är viktigt.

EUlogo_c_RGB1

Logo_RVB_RGB