Bolagsstyrning

AC-Net bildades 1997 och ägs av Region Västerbotten, Företagarna Västerbotten, Skellefteå kraft och Umeå Energi. Sedan 2014 är AC-Net uppdelat i två bolag; Externservice AB och Internservice AB. Genom att dela upp bolagen och dess verksamhet så kan vi verkligen fokusera på att göra det vi gör allra bäst, närmare bestämt- att tillhandahålla ett nät i världsklass till kommun, region och företag i Västerbotten!

AC-Net bolagen är offentligt ägda bolag och bolagsordningarna återfinns på www.verksamt.se

Rapportkalender

Kvartalsrapport 1: 1/1 – 31/3 inlämnas i April till Region Västerbotten
Kvartalsrapport 2: Enbart till respektive Styrelse
Kvartalsrapport 3: 1/1 – 31/8 inlämnas i Augusti/September till Region Västerbotten
Årsredovisning: 1/1 – 31/12 inlämnas i Januari till Region Västerbotten samt till bolagsverket enligt allmänna regler för Aktiebolag.
Årsstämma: April/Maj

AC-Net Externservice AB

Återförsäljare av kapacitetstjänster i det regionala nätet (överskott) och de kommunalägda Stadsnäten i Västerbotten till den privata marknaden.

Ägare

51,00% Region Västerbotten

20,50% Skellefteå Kraft AB

20,50% Umeå Energi Umenet AB

8,00% Företagarna

Styrelsen

Ordförande Anders Pettersson (Skellefteå Kraft)

Vice Ordförande Rickard Carstedt (Region Västerbotten)

Ledamot Mats Bergren (Umeå Energi)

Ledamot Jonas Nordin (Företagarna)

Ledamot Jens Wennberg (Region Västerbotten)

 

AC-Net Internservice AB

Tillhandahåller det regionala nätet och äger och utvecklar infrastrukturen samt levererar alla de tjänster som efterfrågas av Västerbottens kommuner och Region.

Ägare

51,00% Region Västerbotten

24,50% Skellefteå Kraft AB

24,50% Umeå Energi Umenet AB

Styrelsen

Ordförande Lennart Holmlund (Region Västerbotten)

Vice Ordförande Anette Lindgren (Region Västerbotten)

Ledamot Hans-Inge Smetana (Region Västerbotten)

Ledamot Evelina Fahlesson (Region Västerbotten)

Ledamot Emma Vigren (Umeå Energi)

Ledamot Per-Erik Nilsson (Skellefteå Kraft)