Driftinformation

Information delas kontinuerligt via Svenska Stadsnätsförenigens verktyg Navet

Felanmälan

Felanmälan/supportärenden ring 0771-66 80 00 eller skicka e-post support@ac-net.se

(För dig som har servicenivå 1-2 använd separata kontaktvägar)

Namn Förnamn Efternamn
emailförnamn.efternamn@dittföretag.se
Mobiltelefon070-xxxxxxx
Behörig att felanmälanJA
Kundnummer12345
FörbindelsenummerAC-E12345
AdressFelanmälan är relaterad till följande adress:
Plats/Byggnad, Väg, Postnummer, Ort
Övrig information
Kund CPE:
VLAN:
IP:

Cisco ME3400
1234
1.23.456.789

Rutiner vid felanmälan;

  • Endast behörig personal har rätt att göra felanmälan.
  • Ansvar för rapportering av behörig personal åvilar kunden.
  • Rapportering av behöriga personer görs till AC-nets personal.
  • Den behörige bör besitta viss teknisk kompetens
  • Ange kundnummer eller förbindelsenummer
  • Varifrån felet rapporteras, gatuadress, ort
  • Namn på kontaktperson samt kontaktuppgifter som telefonnummer och e-post
  • Övrig information som under lättar för supportpersonal

När felsökningen är påbörjad är det viktigt att kontaktpersonen finns tillgänglig på de kontaktuppgifter som är angivna