Aktuell driftinfo

LoRa – Framtidens teknik för mätning och fjärrstyrning

Under 2022 driver AC-Net en pilotstudie av ett nätverk för processövervakning och styrning med IoT-enheter anslutna genom ett LoRa-nätverk. LoRaWan som tekniken kallas står för Long Range Wide Area Network och möjliggör uppkoppling av enheter på avstånd upp till 15 km från en basstation.

Gemensam NOC

Stadsnäten i länet och regionnätet levererar idag viktig infrastruktur för kommunikation och samhällstjänster – vilket ställer krav på hög tillgänglighet och övervakning dygnet runt.
För att säkerställa god leverans och att snabbt kunna åtgärda problem är en så kallad NOC, Network Operation Center, en viktig resurs. I detta projekt har stadsnäten i Västerbotten och regionnätet, AC-Net, enats om att söka och skapa förutsättningar till en gemensam NOC.

Leverantörspool

Regionnätet i Västerbotten och ingående stadsnät omfattar idag många mil fiber och flera noder med utrustning som kräver service och underhåll. Målet med detta projekt är att hitta en hållbar serviceleverans som ger en hög kvalité för de stadsnät som väljer att delta i en gemensam leverantörspool. För att säkerställa god service över länet är målet att få med fler lokala företag i Västerbotten och/eller stadsnät som innehar den tekniska kompetens som krävs för att tillhandahålla service i det regionala fibernätet.